top of page

סיפורי הנצחה אודות חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה,
מפי סטודנטים וחברי סגל באקדמית גורדון

תמונה2.png

יהודה קהת ז"ל

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, וחיבורו הישיר ליום עצמאותה של מדינת ישראל כמדי שנה,  מותיר בי רגשות מעורבים של עצב ושמחה.  מחד, עצב על נפילתם של הלוחמים על תקומת המדינה ועל הגנתה אשר חלקם לא זכו ליום עצמאותה -ה' אייר תש"ח 14.5.1948 , ולנופלים אחרי תקומת המדינה. מאידך, רגשות שמחה מציפים את לבי על שום שבזכותם יש לנו מדינה משלנו ללא תלות בעמים אחרים, יש בכך הרבה מן האור, "במותם ציוו לנו את החיים -חיים עד העולם" (ביאליק , תרנ"ח).

בחרתי להעלות את זיכרון יהודה קהת הי"ד דוד שלי (אח של אבא שלי), שנהרג על ידי פורעים בדרכו לבקר דודים ניצולי השואה ששהו במחנה המעצר בעתלית.

יהודה ז"ל נולד בוורשה -פולין ובשנת 1933 ביותו כבן 6, עלה עם הוריו. המשפחה התיישבה  בכפר אתא (קרית אתא).

יהודה, אחיו ואחיותיו למדו והתחנכו בכפר ברוח ציונית דתית, כאשר אביהם (סבא שלי) שימש כ'נוטר' על הגנת הכפר. כל הילדים בהגיעם לגילאי העשרה התנדבו לשרת בהגנה -פלמ"ח. גם יהודה ז"ל שירת בהגנה ופיקד בתפקידי הדרכה שונים.

 

סיפור נפילתו

 

באותה תקופה שלטו הבריטים בארצנו, ולאחר תקופת השואה החלו להגיע אוניות עם מעפילים ששרדו את השואה. רובם הובלו היישר למחנה המעצר בעתלית. לכך התלוו רשימות ניצולי השואה אשר פורסמו על גב עיתונים וברדיו. באחד הימים, הגיעה הודעה שמשפחה בשם קהת שוהה במחנה המעצר בעתלית. אבא שלי (שהיה כבן 6), מספר שלשמחה זו לא היו גבולות, הנה שרידים מהמשפחה הגדולה ניצלו.

יהודה ז"ל שהיה בחור כבן 21 נטל את אופניו והצטייד במעט דברים בכדי לבקר את המשפחה העצורה במחנה בעתלית. אלא שבדרכו נתקל בפורעים שירו בו. יהודה התמוטט והתבוסס בדמו בתעלה לצד הכביש. הבריטים שהגיעו למקום הספיקו לקחת ממנו את תעודת הזיהוי וברחו מהמקום ,היות והפורעים פתחו בירי לעבר כל מי שהתקרב.

הידיעה על מותו של יהודה הגיעה לכפר אתא וסבא שלי שאל את הבריטים מדוע הותירוהו שם. הבריטים השיבו כי לא ניתן היה להתקרב למקום. אבא שלי מספר שסבא שלי שכר נהג עם טנדר והתפלל שעד שיגיע למקום, ימצא את בנו ויביאו אל קבר ישראל. תפילתו נענתה.

יהודה ז"ל, עלם חמודות, הובא לקבר ישראל ונטמן בחלקה שלימים הפכה לחלקה הצבאית.

כארבעה חודשים לאחר הטרגדיה שפקדה את המשפחה – קמה מדינת ישראל.

שמו וזכרו מונצחים על קיר ב'הר הרצל' בחלקת הלוחמים

לקוממיות מדינת ישראל.

יהי זכרו ברוך

 

שיתף: גיל קהת

יהודה.png
bottom of page