top of page

סיפורי הנצחה אודות חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה,
מפי סטודנטים, בוגרים וחברי סגל באקדמית גורדון

תמונה2.png

טוראי יצחק מזרחי ז"ל

 

איילת מוכתר, בוגרת החוג לחינוך חברתי קהילתי וחינוך מיוחד, משתפת בסיפורו של סבא רבא, טוראי יצחק מזרחי ז"ל שנרצח בגיל 20 והשאיר יתום בן שנה, סבא שלי ואישה צעירה. 

 

מידע מאתר "יזכור":

טוראי יצחק מזרחי ז"ל, בן יוכבד ויוסף, נולד בשנת 1927 בירושלים וגר עם הוריו בבת ים. יצחק סיים בית-ספר יסודי ואחר-כך יצא לעבודה כדי לעזור למשפחה. בשעות-הפנאי שלאחר העבודה למד את מקצוע החשמלאות ואחר-כך עסק בו.

 

במלחמת-העולם השנייה התגייס לשירות בצבא הבריטי ולחם במדבר המערבי בלוב ובנמל טוברוק. שנה שלמה לא שמעו עליו הוריו דבר. אחרי היותו בבית-חולים במצרים במשך תקופה מסוימת החליטו השלטונות לשחררו מהצבא הבריטי.

 

עם שובו לארץ השתייך לארגון הצבאי הלאומי ומחודש נובמבר 1947 היה פעיל מאוד בשמירה בעמדות שונות בבת ים. ביום י' בטבת תש"ח (23.12.1947) יצא מבית הוריו אשר מול עמדות הערבים בג'בליה שביפו ונפגע על-ידי צלף ערבי. הועבר לבית-החולים ושם נפטר מפצעיו. נקבר בנחלת יצחק.

 

ביום כ"ה באלול תשי"ד (23.9.1954)

הועבר למנוחת-עולמים לבית-הקברות

הצבאי שבמקום.

יצחק מזרחי.png.jpg
bottom of page