top of page

סיפורי הנצחה אודות חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה,
מפי סטודנטים, בוגרים וחברי סגל באקדמית גורדון

תמונה2.png

מאיר זכריה ז"ל

 

שיתפה: מרים בן שלמה 

סטודנטית שנה ד' בחוג לחינוך מיוחד

ואחותה זוהר מחרבי

מאיר זכריה ז"ל, דודנו, אח של אבינו. נפל במלחמת יום הכיפורים יחד עם אחד עשר מחבריו אשר שרתו ביחידת תותחנים מובחרת ברמת הגולן. ביום י"א בתשרי תשל"ד 7.10.1973 בשעת קרב כבד נתקלו חברי היחידה במארב טנקים ומצאו את מותם, ביניהם מאיר זכרו לברכה אשר קיפד את חיו בשל היותו יהודי.

לצערנו לא זכינו להכירו אך שמענו רבות על טוב ליבו ואהבת האדם שבו, על ההומור והחיוך שתמיד היו על פניו, חכמתו ושקדנותו שהביאו לו את התואר ילד מחונן, יהי זכרו ברוך.

מאיר.jpg
bottom of page