top of page
תמונה9.png

המכללה הטובה ביותר!

עכשיו זה רשמי!

האקדמית גורדון היא המכללה הטובה בישראל על פי תוצאות סקר שביעות רצון של התאחדות הסטודנטים לשנת 2020.

 

האקדמית גורדון הוצבה במקום הראשון בסקר שביעות רצון סטודנטים מבין המכללות בכלל ולהכשרת מורים בפרט. הסקר, אשר נערך על ידי התאחדות הסטודנטים הארצית ומכון המחקר מאגר מוחות, דירג את שביעות הרצון של 10,000 סטודנטים ממרבית מוסדות הלימוד בארץ מהמוסד בו הם לומדים במגוון היבטים בעידן הקורונה. יצוין כי זו הפעם השנייה במהלך 5 השנים האחרונות שהמכללה מדורגת במקום הראשון בקרב מכללות להכשרת מורים.

 

בין ההישגים שלנו:

  • שביעות רצון כללית: מקום ראשון מבין כל המכללות בישראל

  • שביעות רצון כללית: מקום שני מבין כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

  • איכות הלמידה: מקום ראשון מבין כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

  • איכות ההוראה: מקום ראשון מבין כל המכללות להכשרת מורים בישראל

  • חווית הלמידה הביתית בזמן הקורונה: מקום ראשון מבין כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 

פרופ' יחזקאל טלר, נשיא האקדמית גורדון:

"אנו מודים לסטודנטים שלנו שהעניקו לנו את אמונם והציבו אותנו בראש טבלת המוסדות האקדמיים בישראל.

המכללה מכשירה אנשי חינוך בעזרת שיטות הוראה מתקדמות, כל סטודנט בשנה הראשונה ללימודי תואר ראשון מקבל אייפד ככלי עבודה, הקמנו אולפן משוכלל, אנו משתמשים במערכות מתקדמות לבחינות מרחוק ומשקיעים מאמצים אדירים כדי להתאים את ההוראה למאה ה-21. אין זה פלא שעם המעבר ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה, היו לנו ולסטודנטים הכלים המתאימים. אני רוצה להודות לסגל האקדמי והמנהלי אשר בזכותם זכינו להישגים אלו ולאחל לסטודנטים המשך הצלחה בלימודיהם".

bottom of page