top of page
תמונה9.png

יש לנו דילמה:

האם לחייב סטודנטים לפתוח את מצלמת הזום?

הבית לעיתים הפוך, הדרדקים מקפצים, מעדיפה להשאר בפיז'מה, אני לא נראית "משו" ללא איפור- לא בא לי שיעשו עליי זום כשאני נראית כך...

 

לעומת – מתסכל לדבר למסכים שחורים, מרגיש חוסר כבוד מצד הסטודנטים, האם הם באמת איתי או שמבשלים/נחים במיטה/מארגנים את הבית... אני מגיע בזמן, מתלבש בצורה הולמת,  מצפה שגם הם יכבדו אותי בנוכחותם...

השתתפו בסקר שלנו...

1122.jpg
bottom of page