top of page

רג''ב בגורדון

הייחודיות של רגב ב"אקדמית גורדון" מבוססת על שלושה מרכיבים- יוזמה חינוכית, חדשנות וטכנולוגיה ושימת דגש על היבטי SEL. כלל הקורסים מתמקדים בשלושת המרכיבים הללו ובהתנסות הייחודית שלושתם יבואו לידי ביטוי באופן משמעותי בשטח. בנוסף, בגורדון ישנם מרחבים חדשניים שמזמנים הוראה-למידה חדשנית ומגוונת, וכל המרחבים הללו ישולבו באופן אינטגרלי בכל הקורסים על מנת שהסטודנטים יקבלו חווית למידה משמעותית ויקבלו השראה לאפשרויות שעומדות בפניהם במסגרות החינוכיות. אנו שואפים להעצים את חוויית הלמידה ולהכשיר בוגר שישתלב במערכת החינוך כמורה יוזם, אשר מנוסה במגוון אמצעים טכנולוגיים לשילוב בהוראה כל זאת תוך כדי שילוב טיפוח כשירות רגשית וחברתית.

מהי תוכנית רג''ב?

תוכנית המצוינות רג”ב – ראש גדול בהוראה, המתקיימת במכללות להוראה בארץ ומיועדת לסטודנטים בעלי נתונים גבוהים וחזון חינוכי השואפים להשפיע על עתיד החינוך, המדינה והחברה. התכנית פועלת בשיתוף עם משרד החינוך ומכשירה סטודנטים להיות מורים מצטיינים ומנהיגים מפלסי דרך במערכת החינוך, בעלי אומץ לשאול שאלות, לערער על הנחות יסוד, לפרוץ גבולות, ליזום ולחדש.

 

חזון תכנית רג"ב הוא לראות את בוגרי/ות התכנית כמי שישתלבו במערכת החינוך ויהיו דמויות משפיעות בזכות חינוך יצירתי, יצירתיות בחינוך, יכולת להוביל שינוי וחשיבה ביקורתית. מערכת החינוך הפורמלית והא-פורמלית שופעת באנשים פורצי/ות דרך שהפכו למובילים/ות חינוכיים בזכות מחשבה מקורית, חשיבה בתוך הקופסה ומחוץ לקופסה והבנה שבני אדם נולדו שונים ולכן כדאי ואפשר ללמד ולחנך תוך התייחסות לשונות בין התלמידים/ות.

3P9A0510-s.jpg
bottom of page