מודל קליטה.png

יחידת התחל"ה - התמחות וחניכה לקראת ההוראה