קורסי יחידת התחל"ה באקדמית גורדון

חונכים ומלווים

בואו לקחת חלק בליווי ובחניכה של דור ההוראה הבא.

מורים חדשים

פיתוח מקצועי למורים ולגננות חדשים בשנה הראשונה לאחר הסטאז'.

סטאז'

שנת ההתמחות בהוראה מהווה את השלב הראשון בכניסה למקצוע. 

יחידת התחל"ה - התמחות וחניכה לקראת ההוראה