מוזמנים לשלוח תמונות נוספות לדוא"ל: eliyaw@gordon.ac.il

יחידת התחל"ה - התמחות וחניכה לקראת ההוראה