top of page

כחלק מתכנית ההכשרה, מוצעים לכלל הסטודנטים בתוכנית, קורסים בין-מכללתיים ייחודיים, במתכונת ארצית. כל סטודנט יבחר קורס אחד אותו ילמד במהלך לימודיו. הקורסים מספקים חוויה מעשירה, מצמיחה ומהנה, בזכות היציאה מהשגרה, בזכות המפגשים עם סטודנטים מכל הארץ ובזכות תכניות הלימודים המיוחדות שפותחו עבור ובסיוע הסטודנטים. הקורסים מתקיימים במתכונת היברידית המשלבת מפגשי פנים אל פנים ומפגשים וירטואליים במהלך שנת הלימודים, ומקנים אקרדיטציה אקדמית של 2 נקודות זכות. הקורסים המסיירים בראש גדול והוראת מחוננים ומצטיינים מקנים תעודה נוספת ולכן ההיקף שלהם גדול יותר.

3P9A0510-s.jpg
bottom of page