top of page
תמונה9.png

פינת הדילמה - מתן נקודות בונוס

בכיתה שלושה סטודנטים,

 

הראשונה קוראת את חומרי הקריאה את מאמרי הרשות כמו את החובה, מגיעה לכל שיעור, יושבת שורה ראשונה, ומסכמת כל מילה.

 

השני, לא מצליח במבחנים אבל מפגין קשב עמוק ויש לו ברק של ענין בעיניים והוא מעלה שאלות לדיון ודוגמאות רלבנטיות, גם מנסח תובנות עמוקות שקושרות בין התיאוריה הנלמדת למציאות החיים

 

השלישית, פחות מרוכזת בחומר הלימוד אבל ראשונה להציע עזרה לעמיתותיה, כשיש עבודה בזוגות היא זו שתיגש לסטודנטית שבקושי יודעת עברית, וגם למרצה היא מסייעת, כשצריך לסדר את הסאונד במחשב.

 

הדילמה: האם לדעתכם מותר למרצה להוסיף נקודות בונוס על תכונות שאינן אקדמיות גרידא?

הצביעו בסקר...

(יש להמתין לטעינת הסקר.

לאחר הצבעתכם, מומלץ להמתין לטעינת תוצאותיו).

bottom of page