top of page

כנסים

 

חלק משמעותי מתהליך הלמידה בתכנית רג"ב הוא השתתפות פעילה בכנסים ארציים אותם מקיימת התכנית לאורך השנה.

בכנסים אלו הסטודנט נחשף לדמויות חינוכיות פורצות דרך, לתכנים רלוונטיים וחדשניים בחינוך ולתוצרים פדגוגיים יצירתיים אותם מציגים שותפיהם לתהליך מכל הארץ. מכיוון שהסטודנטים בתכנית רגב מהווים את חוד החנית במכללת גורדון, תובא לידם ההזדמנות להוביל כנס חינוכי ייחודי המסכם באופן חוויתי את תהליך הלמידה וההתנסות בהם לקחו חלק. הסטודנטים יהיו אמונים על תכנון הכנס, הפקתו ותכניו. הכנס יהיה מיועד לתלמידים, סטודנטים ומורים. הסטודנטים יקבלו מקום להוכיח את יכולותיהם האישיות לדוגמת יזמות, מנהיגות ויצירתיות חינוכית. כמו כן, הם יקבלו מקום לחשוף את המיומנויות הייחודיות אותן רכשו לדוגמת טכנו- פדגוגיה, SEL ויזמות בחינוך באופן סדנאי, מעשיר ומגוון עבור באי הכנס. במהלך הכנס ולאחריו הסטודנטים יתבקשו לשאול את עצמם כיצד ארגון אירוע שכזה עשוי לתרום להם לפיתוח יכולת פרואקטיבית במערכת החינוך. כאמור, יש בהובלת הכנס הזדמנות למימוש אינטגרטיבי הן של כישורים האישיים והן של מיומנויות ייחודיות שנרכשו. 

3P9A0510-s.jpg
bottom of page