top of page

במהלך השנה נקיים 2-3 פעילויות של "יציאה מהשגרה" שמטרתן גיבוש הקבוצה, בה ישתתפו כלל הסטודנטים במסלול רג"ב. הפעילויות יכללו משימות אתגריות שידרשו מהסטודנטים עבודה בשיתוף פעולה כמו למשל פעילות אתגרית עם חבלים, חדר בריחה או פיינטבול. במהלך הימים הללו הסטודנטים ינחו בקבוצות משחקי חברה שיתרמו להווי החברתי.

בנוסף, בכל הקורסים ילמדו סטודנטים ששייכים ליותר משנתון אחד על מנת לאפשר להם ללמוד יחד עם כמה שיותר סטודנטים מהתכנית.

מעבר לכך, קורס "רג"ב בשדה" משלב בתוכו סיורים ומפגשים מיוחדים שיתרמו לעידוד יחסי גומלין ממגזרים שונים ופיתוח אווירה סטודנטיאלית.

3P9A0510-s.jpg
bottom of page