top of page

"האקדמית גורדון" פורצת דרך חדשנות בחינוך. אחת משיטות הלימוד המרכזיות היא שימוש בטכנולוגיה להכרת עולמות התוכן המוכרים, במקביל לפיתוח מיומנויות רלוונטיות לעידן הדיגיטלי. הסטודנטים בתכנית יוכשרו בלמידה חווייתית-טכנולוגית, ידעו להתמודד עם אתגרים רבים ויהיו מוכנים למקצועות העתיד. בשנים האחרונות הוקמו במכללה מרחבי למידה חדשניים. בכל הקורסים הסטודנטים ילמדו במרחבים הללו, כך שתהליכי הלמידה יהיו חווייתיים, מעניינים וסדנאיים. בנוסף, הם יתנסו בעצמם בהוראה במרחבים הללו ויקבלו מכך השראה להמשך דרכם.
 

bottom of page