top of page

מעורבות חברתית קהילתית

 

במהלך הלימודים בתכנית, הסטודנטים לוקחים חלק בפרויקטים שמקדמים מעורבות חברתית קהילתית. בכל שנה היקף ההתנדבות הוא 40 שעות או 80 שעות וקבלת מלגת "מפעל הפיס" בעקבותיה. בחירת מסגרת ההתנדבות היא של הסטודנט. ניתן לבחור מגוון עמותות ומסגרות או להתנדב במסגרות שמופעלות ע"י התכנית במכללה.

 

מסגרות התנדבותיות שיופעלו ע"י התכנית במכללה בשנת הלימודים תשפ"ג:

  1. מרכז קהילתי בבית ספר יסודי "דינור" בחיפה- בבית הספר בו הסטודנטים מבצעים את ההתנסות הייחודית מופעל מרכז קהילתי בשעות אחר הצהריים. למרכז זה מגיעים תלמידים מאזורים שונים וגם עולים חדשים ומתקיימים בו חוגים מגוונים. הסטודנטים ישתלבו בחוגים על פי תחומי העניין שלהם ויסייעו לתלמידים מתקשים וידריכו אותם "בגובה העיניים" תוך דאגה למצבם החברתי-רגשי. 

  2. בית הספר "ליאו באק" בחיפה- בית הספר נמצא צמוד למכללה ויש בו כיתות של תלמידים מתקשים כגון מב"ר. הסטודנטים יתנו לתלמידים שיעורי עזר במפגשים מקוונים או באופן פרונטלי. הסטודנטים יבחרו את המקצועות בהם יתנו שיעורי עזר על פי היכולות האקדמיות שלהם באותם מקצועות.

  3. מכינה של "האקדמית גורדון"- ניתן ללוות סטודנט שלומד במכינה של "האקדמית גורדון"  ומגלה קשיים בתהליכי הלמידה. הסטודנט יסייע באמצעות שיעורי עזר במפגשים מקוונים או באופן פרונטאלי.

 

ההתנדבות תלווה בסדנה רפלקטיבית שתנחה ד"ר אביטל הכט. מטרת הסדנה היא לשדרג את המעורבות החברתית. במקום להגיע למקום ההתנדבות ורק ללהשתלב בו,. הסדנה תסייע לסטודנטים להיות "ראש גדול" במסגרות בהם הם מתנדבים. בסדנה הם יקבלו כלים לזהות את הצרכים והחוסרים שיש במסגרות ההתנדבות, להציע פתרונות ולנסות ליישם אותם בשטח בשיתוף הגורמים הרלוונטיים. 

3P9A0510-s.jpg
bottom of page