זו היתה שנה... (לחצו על התמונות)

שנה טובה ומתוקה, מכולנו ב-

תודה לשותפינו לדרך מהמכללה ומחוצה לה