top of page
2.png
1.png

שנתון א'+ב'

אב.png

שנתון ג'

ג.png

אקדמאים

ה.png

רכזת השמה לשנתון ג' והסבת אקדמאים

גב' אורנת וסטרייך

מהות התפקיד של רכזת ההשמה הוא ליווי ויעוץ בתהליכי השמה של בוגרי התוכנית בבתי ספר מתאימים.

 

פעילויות במהלך השנה:

  • מפגשים קבוצתיים: בניית והובלת של מפגשים סדנאיים לשנתון ג', לפי מודל פעולה שנבנה במשותף על ידי רכזי רג"ב במפגשים ארציים. במהלך השנה מתקיימים 4-6 מפגשים.

  • פגישות אישיות: הכרות אישית עם הסטודנטים בשנה ג' וליווי הסטודנטים בתהליך מציאת ביה"ס הנכון עבורם. במהלך השנה מתקיימות לפחות  4 שיחות עם כל סטודנט.                                                                                                                                                                                                                          

דיווח לגבי תהליכי ההשמה- רכז/ת ההשמה הוא חלק מצוות רג"ב המכללתי ומדווח/ת לרכז רג"ב המכללתי.

הכנת מיפוי של בתי ספר ייחודיים- מחקר בשטח בכדי למפות את בתי הספר באזור, בשילוב עם פעילות לסטודנטים.

bottom of page